2024

(TBA)

"Möjland"
av Carina Bodelsson Lönn & Magnus Lönn

Möjland är en konstutställning för barn och barnsliga vuxna. Den rymmer en mängd olika objekt, bilder och ord som stimulerar fantasin.

"Waves"
av Elina Titane

Storskaliga, dynamiska keramik-skulpturer inspirerade av naturen

"Exponentiell tillväxt"
av Conny Blom

En konceptbaserad utställning om svensk ekonomi och talmystik

4 m a j - 2 9 j u l i 2 0 2 4

11 m a j - 2 9 j u l i 2 0 2 4

2 5 m a j - 1 0 j u l i 2 0 2 4

8 j u n i - 1 4 a u g u s t i 2 0 2 4

"Pussy Icons"
av Lusiné Djanyan

Lusiné Djanyan är medlem i "Pussy Riot". Utställningen visar porträtt av några av medlemmarna bandet och video

3 a u g u s t i - 3 1 o k t o b e r 2 0 2 4

Sebastian Blomqvist

En tempelsal i en rymdfarkost. Ett fruset ögonblick av en resa utan slut.
Utställningen är helt byggd av åter-vunnen papp.

1 7 a u g u s t i - 3 1 o k t o b e r 2 0 2 4

3 1 a u g u s t i - 3 1 o k t o b e r 2 0 2 4

Berit Sahlström & Nilas Hultman

Uyen Nguyen

Invecklad origamikonst med inspiration från matematikens värld

Berättande och abstrakta bildvävar möter konceptuella, monokroma verk

"Möjland"
av Carina Bodelsson Lönn

& Magnus Lönn

Berit Sahlström
& Nilas Hultman

Hemsidan är under konstruktion.
Website under construction.


För mer information,
besök våra sociala medier

For more information,
visit our social media: