EDIT SZABÓ & ALEXANDRA FRANSSON

Inför sommaren 2024 utlyste Ifö Center-kollektivet ett tematiskt residens kring de s.k. Agenda 2030-målen - FN:s globala mål för ett långsiktigt hållbart sätt att leva tillsammans på vår enda planet. Dessa sjutton mål handlar om allt från hållbar industri och anständiga arbetsvillkor till fred, jämställdhet och ett fullständigt slut på fattigdom och hunger år 2030.

Edit Szabó & Alexandra Fransson, AG30 (2024)

13/7–27/8 2024

AG30

Edit Szabó & Alexandra Fransson

Hur går det med de här målen? Känner människor i allmänhet till målen som det ju, enligt mål nr 17, är tänkt att vi alla ska hjälpas åt att uppnå?

Ifö Center Konsthall 13 juli - 27 aug 2024

Den svenska industridesignern Alexandra Fransson och konstnären Edit Szabó från Ungern intresserar sig båda på olika sätt för hur konst och design kan spela en roll i Agenda 2030-målen. I residenset studsar de sin egen praktik mot hållbarhets-målen, medan Ifö Center anordnar föreläsningar, gruppsamtal och andra aktiviteter där olika aspekter av målen utforskas ihop med aktivister, landskapsarkitekter, konstnärer, dansare och allmänhet.

Utställningen AG30 är inte en färdig produkt eller lösning på hur målen ska uppnås, utan speglar det pågående residenset. Deltagarna kan byta ut och ändra vad som visas efterhand som residensperioden pågår. Besökarna får ta del av deltagarnas arbetsprocess och tidigare projekt, men bjuds även in att själv reflektera över Agenda 2030-målen.

Vernissage lördag 13 juli kl 13. Konstnärerna är på plats och berättar.

– tankar om hållbarhetsmålen med

Den svenska industridesignern Alexandra Fransson och konstnären Edit Szabó från Ungern intresserar sig båda på olika sätt
för hur konst och design kan spela en roll i Agenda 2030-målen. I residenset studsar de sin egen praktik mot hållbarhetsmålen, medan Ifö Center anordnar föreläsningar, gruppsamtal och andra aktiviteter där olika aspekter av målen utforskas ihop med aktivister, landskapsarkitekter, konstnärer, dansare och allmänhet.

Lusiné Djanyan föddes 1981 i Ganja (dåvarande Kirovabad) i Azerbajdzjanska SSR. Progromen av armenier i Kirovabad 1988 drevs hennes familj till att fly till Ryssland. 2004-2013 var hon lektor vid Krasnodars statliga universitet för konst och kultur. Djanyan är även känd för att ha varit medlem i aktivist- och konstnärskollektivet Pussy Riot. Hon har sedan 2017 bott i Sverige.