Y U L I I A L E V Y T S K A

"Som barn uppfattade jag kvinnorna i byarna som alldagliga, men när jag utvecklades som konstnär växte de i mina ögon. Jag ville fånga varje persons unika karaktärsdrag, men också lyfta gruppens roll som levande historia."

Yuliia Levytska, Grandmothers (2023)

3/6–19/7 2023

Yuliia Levytska

Med stor värme och inlevelse porträtterar den
ukrainska konstnären Yuliia Levytska en stark och kompetent kvinnogeneration, vars liv har varit hårt och kantat av stora, geopolitiska händelser. Färgstarka målningar avbildar den äldre landsbygdsbefolkningen i Ukraina. Människor som föddes under eller strax efter andra världskriget, människor som har upplevt Stalins skräckvälde, Sovjetunionens sammanbrott och nu Rysslands anfallskrig – men vars liv och kultur handlar om helt andra saker.

"Grandmothers"

Målningarna speglar kvinnornas färgglada klädstil, mat och dryck, vardagens glädjeämnen, människornas humor och omsorgen om varandra. Yuliia Levytska vill i sin konst visa den landsbygdskultur som har pågått obruten i generationer, i stort sett opåverkade av det moderna samhället. I isolerade byar lever den äldre befolkningen så som man alltid har gjort, självständig och avskuren från allehanda nymodigheter. Scenerna i målningarna är minnen som konstnären burit med sig från barndomen. Landsbygdskulturen och den äldre generationens inställning till livet gjorde starkt intryck på henne. Målningarna är en hyllning till dessa människor och deras kultur.

(ukrainska: Юлія Левицька)

Målningarna speglar kvinnornas färgglada klädstil, mat och dryck, vardagens glädjeämnen, människornas humor och omsorgen om varandra. Yuliia Levytska vill i sin konst visa den landsbygdskultur som har pågått obruten i generationer, i stort sett opåverkade av det moderna samhället. I isolerade byar lever den äldre befolk-ningen så som man alltid har gjort, själv-ständig och avskuren från allehanda nymodigheter. Scenerna i målningarna är minnen som konstnären burit med sig från barndomen. Landsbygdskulturen och den äldre generationens inställning till livet gjorde starkt intryck på henne. Målningarna är en hyllning till dessa människor och deras kultur.

Med stor värme och inlevelse porträtterar den ukrainska konstnären Yuliia Levytska en stark och kompetent kvinnogeneration, vars liv har varit hårt och kantat av stora, geopolitiska händelser. Färgstarka målningar avbildar den äldre landsbygds-befolkningen i Ukraina. Människor som föddes under eller strax efter andra världskriget, människor som har upplevt Stalins skräckvälde, Sovjetunionens sammanbrott och nu Rysslands anfallskrig – men vars liv och kultur handlar om helt andra saker.

Yuliia Levytska (ukrainska: Юлія Левицька) föddes 1983 i Odessa och är utbildad på National Academy of Arts i Kiev. Från hösten 2022 till våren 2023 har hon haft skyddsresidens på Ifö Center.